Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informační zpravodaj SZV č.6/ 2018

20. 10. 2018
    Sdružení znojemských vinařů, z.s.
    Dvořákova 21, 669 02 Znojmo, St.515 213 145,
   mobil 721 520 856.
                                                               
   Informační zpravodaj SZV č. 6/18
 
   

                                                                                                                                      Znojmo, říjen 2018

Aktuality.
Dle ÚKZÚZ je k 31.12.2017 celkem 17 903 ha vinic, víc jak o 390 ha než v předešlém roce. Bylo vysázeno 475 ha vinic a vyklučeno 84 ha. Je registrováno 17 892 pěstitelů a 1 598 výrobců vín.
Letošní rok patří mezi nejsušší roky za posledních 58 let. Do konce srpna spadlo jen kolem 300 mm vodních srážek. Sucho bylo zaznamenáno na 94 % plochy ČR. MZe ČR vyčíslilo škody ve svém rezortu na 9 – 11 mld. Kč, především v rostlinné produkci a zelenině. U ovocných sadů a vinic tyto škody byly minimální, očekává se vysoký podíl nestandardních jablek a hrušek. Révě vinné letos pomohly vydané srážky na začátku a během měsíce září a částečně i v říjnu.
MZe ČR uvolnilo ještě pro letošní rok obcím 400 mil. Kč na odbahnění, obnovu, rekonstrukci či vybudování nového rybníka. Možné získat dotace do výše 2 mil. Kč, nebo u nového až 10 mil. Kč.
Ve vinicích byl odhad sklizně hroznů ČSÚ Praha ve výši 5,65 t/ha na ploše 16 085 ha, celková produkce pak 90 810 t. SVČR letos monitoroval u svých členů svazu prognózu sklizně, ale oficielní prognózu sklizně hroznů svaz nevydal. Dle Ing. M. Půčka bude se letošní sklizeň pohybovat kolem 7 t/ha. Některé vinice na lehkých a písčitých půdách mají sklizeň kolem 4 t/ha a nízkou cukernatost, vinice na těžších a vododržných půdách či vinicích se závlahou mají sklizně i přes 12 t/ha. Na Znojemsku se letošní sklizeň hroznů pravděpodobně tento týden (20.10.), ukončí, většina pěstitelů odhaduje zvýšení letošního výnosu o cca 30% oproti loňskému roku. Průměrný výnos se bude pohybovat dle předpokladů ve výši přes 6 t/ha. Letos dosáhne na Znojemsku plocha sklizených hroznů kombajnem přes 50 % z celkové plochy. Začátek sklizně byl v letošním roce uspíšen o cca 3 týdny, první sklizně byly již na konci srpna – IO, MM, MT s cukernatostí kolem 18 – 190 NM, poslední sklizně v říjnu (VZ, RR, TČ, Hib.) mají hrozny cukernatost až 24 - 290 NM. Letos bude velký podíl sklizených hroznů v přívlastcích – PS, Výběr z hroznů i Výběr z cibéb. Pravděpodobně žádný podnik nebude nechávat hrozny na Ledové víno či Slámové víno. Výjimkou jsou jen VS Lechovice, kteří mají sklizeny hrozny pro Slámové víno z důvodů své tradiční akce lisování slámového vína.
 

Soutěž o nejlepší víno ČR – TOP 77: absolutním vítězem je Vinařství St. Maňák Žadovice, cena za nejlepší kolekci Vinařství Plaček Nové Bránice, zvláštní cena za trvale vynikajicí výsledky v této soutěži – Znovín Znojmo, a.s.  

Ve střední Evropě se rozšiřují PIWI („rezistentní“) odrůdy. V Rakousku je to odrůda Donauriesling, Donaumuskat, Donauvetliner, Cabernet Jura, Rathay, Regent, Roestler. V Německu a Švýcarsku Johaniter, Bluten Muscateler, Muskaris, Pinot nova..
Informace z webu SZPI Brno – Víno na pranýři: lahvové víno Pálava a Rulandské šedé obě vína vyrobena z hroznů ze SR, výrobce Vinařství Mutěnice. Obal KEG – Pálava, víno vyrobené z hroznů ze SR, Vinařství Pfeffer Rakvice. Nebyly doloženy doklady o původu hroznů.  
Uskutečněné akce:
17.8.2018 – Tematický zájezd SZVO Daniž – V.Pavlovice, Mor. N. Ves, Rakvice, Dolní Věstonice.
13.-16.9.2018 Znojemsko zahrada Moravy a Terroir znojemských vín – Loucký klášter.
Upozornění pro členy SZV – akce v následujícím období:
27.10.2018 – Vrbovecké vinobraní, 12 – 22 hod. sklepní ulička
9.11.2018 - Svěcení svatomartinských vín Dobšice, náves u Restaurace Sapík
11.11.2018–Slavnosti mladých vín, Znojmo Dominikánský klášter, 11 hod., průvod 17 hod.
11.11.2018-11 hod, Degustace svatomartinských a mladých vín. Vinný sklep hotelu Morava, Zn.
11.11.2018 – 19 hod. Degustace svatomartinských a mladých vín, Vinotéka Jezuitská, Znojmo 
11.11.2018 – Svatý Martin v Šaldorfských sklepech, 22.11.v 17 hod. Degustace mlad.vín, sál OU Modré sklepy N.Š.,
7.12.2018 – Mikulášský košt ml.vín, Galerie JMM Znojmo, nám. TGM 11.

Zpracoval: Ing.Jaromír Čepička, CSc.