Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informační zpravodaj SZV č.9 / 2017

15. 12. 2017
 

 

Sdružení znojemských vinařů, z.s.

    Dvořákova 21, 669 02 Znojmo, St.515 213 145, mobil 721 520 856.
                                                               
   Informační zpravodaj SZV č. 9/17
                                                                                                                                        Znojmo, prosinec 2017
Informace z oboru:
Semináře k novele zákona č. 321/2004 Sb. o vinařství, vyhláška č.88/2017 Sb., na podkladě připomínek a dotazů z řad výrobců a „vinotékařů“: 13.11. Centro Hustopeče a 16.11. NVC Valtice, přednášející Bc.D.Filip,MBa, MZe ČR, Ing. B.Pavelka SZPI Brno, Ing. R.Gruna ÚKZÚZ Brno. Novela zákona se týká pěstitelů s plochou nad 1 000 m a producentů nad 1 000 l vína.  Povolování výsadeb je od 1.1.2016 na základě nových zásad EU. Možnost rozšíření plochy - Nová výsadba PONV–1% z registrovaných ploch, asi 173 ha/rok, platí 3 roky (bez dotací), pro opětovnou výsadbu POOV (po vyklučení) nebo závazkové povolení pro předběžnou opětovnou výsadbu PPOOV v případě povinnosti vyklučit vinohrad do 3 let po výsadbě vinice. Žádosti se podávají na ÚKZÚZ Znojmo v termínu 1.1. do 28.2. POOV má první fázi klučení, 30-90 dní před klučením žádost, ÚKZÚZ provede autorizaci. Druhá fáze je udělení povolení práva pro opětovnou výsadbu. Je stanovena sankce za nevyužítí povolení. Povinná hlášení na Registr vinic (ÚKZÚZ): klučení 30 – 90 dní předem, změny ve vinici do 30 dní, zahájení a ukončení výroby, oznámení o dovozu nebaleného vína do 12 hod. a 10 dní „držet“ na zásobách, prohlášení o sklizni a produkci k 31.12. do 15.1., prohlášení o zásobách k 31.7. do 10.9. Novela vymezuje výrobce vína - příjemce nebaleného vína, rozlišuje sudové víno, čepované víno a rozlévané víno. Přepravní obaly (KEGy) musí mít etiketu. Sudové víno, stejně jako nebalené víno může prodávat spotřebiteli jen výrobce vína pouze v provozovně výrobce nebo příjemce vína – to v případě dovozu vína ze zahraničí. „Výrobcem“ nebo „Příjemcem“ se může stát i vinotéka či restaurace, pokud si nechá víno vyrobit do 31.12., nebo si přiveze víno ze zahraničí nebo si jej nechá přivézt! Tyto „provozovny“ musí nahlásit na ÚKZÚZ do Registru vinic.  Čepované víno je forma prodeje vína z jednorázového spotřebitelského obalu určeného k přímé konzumaci v místě prodeje, nebo může být na přání spotřebitele zabaleno do menšího obalu (lahev, PET lahve). Rozlévané víno je forma prodeje vína z obalu pro spotřebitele, který nemá větší objem než 5 litrů. Lahvové víno vyrobené z hroznů v ČR může být označeno jednotným logotypem s vlaječkou, především na záklopce pro zdůraznění tuzemského původu vína. Vysloveně se zakazuje falšování produktu a také uchovávání látek ve vymezených prostorách, jejichž použití může sloužit k falšování. Stanovuje se vést Evidenční knihu a při přepravě vína musí být k dispozici průvodní doklady. Vinařská část novely je stanovena tak, aby více ochránila spotřebitele. Z hlediska dotací do oboru je určena tzv. Národní obálka ČR ve výši 5 mil. Eur, podmínky stanoví MZe ČR.            
Prognóza sklizně dle ČSÚ: 14 744 ha plodných vinic, 4,28t/ha, 63 100 t, což je 480 000 hl vína.
Šampion Salonu vín NVC Valtice: RV 16, PS, Nové vinařství Drnholec, a.s., hrozny pocházejí z viniční trati Bavorsko z obce Klentnice. Vybrán dvěma komisemi z 200 nejlepších vín ČR.
Uskutečněné akce:
10.11.2017 – Svěcení mladých vín, Dobšice, náves obce
11.11.2017 – Slavnosti svatomartinského vína, Znojmo, Dominikánský klášter, VOC Znojmo
11.11.2017 – Přehlídka Svatomartinských vín, Brno, 100 vín od 100 výrobců, VF ČR.
11.11.2017 – Vademecum vína - Svatomartinská a mladá vína – sklep hotelu Morava,  
11.11.2017 – Sv.Martin  Novém Šaldorfu – 16 hod. areál Modrých sklepů – organizuje CVNŠ. 
 

23.11.2017 – Degustace mladých vín v N. Šaldorfu– Modré sklepy, 25 osob, 23 vzorků.    

1.12. 2017 – Mikulášský košt mladých vín, DU JMM Znojmo. 14 vzorků a 45 osob.  
Upozornění pro členy SZV – akce v následujícím období:
29.12.2017 – Vademecum vína, vinný sklep hotelu Morava
20.1.2018 – Kopání písku, Modré sklepy Nový Šaldorf.
11.2.2018 – Členská schůze SZV, jídelna SOŠ Znojmo, Dvořákova 19.

Zpracoval: Ing.Jaromír Čepička, CSc.