Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na členskou schůzi SZV 3. 02. 2019

4. 1. 2019
                      Pozvánka na
Členskou schůzi Sdružení znojemských vinařů, z.s.  
 
která se koná v neděli 3. února 2019,
v jídelně Střední odborné školy,
Znojmo, Dvořákova 19 - zadní vchod
s následujícím programem:
8:30 hod.  –  Prezentace a zaplacení členských příspěvků
9:00 hod.  –  Zahájení členské schůze  – místopředseda Ing. P. Čada
9:10 hod. – Volba mandátové a návrhové komise – Ing. Z. Bodanský, J. Dočekal, PhMr. Ing.Vl.Jiřík  a zapisovatele - Ing. J. Hladík
-         Zpráva o činnosti SZV za rok 2018 – předseda SZV J. Čepička
-         Zpráva o hospodaření za rok 2018 – ekonom SZV- M. Smolková
-         Zpráva Kontrolní komise SZV– předseda KK Z. Drunecký
-         Plán činnosti SZV na rok 2019 - Ing. J. Čepička, CSc.
-         Plán hospodaření SZV na rok 2019 – M. Smolková
-         Stav členské základny – M. Smolková, přijetí nových členů
-         Návrh usnesení členské schůze - předseda návrhové komise
-         Diskuze
-         Předání cen a diplomů za výstavy vín ZK a Terroir znojem. vín 
-         Výstava Znojemský košt 2019 Ing. P. Čada, Ing. J. Čepička
-         Ing. Hladík Jaroslav - promítnutí fot z akcí SZV Znojmo v 2018
-         Závěr
 
Předpokládané ukončení členské schůze ve 12:00 hod.
Po skončení bude možno si převzít lahve na vzorky vín na ZK 19.
 
Pokud členská schůze SZV nebude v okamžiku jejího zahájení usnášení se schopná, uskuteční se po stanovené době dle Stanov náhradní členská schůze.
 
 
Ing. Jaroslav Hladík                  Ing. Jaromír Čepička,CSc.
     tajemník SZV                                                                 předseda SZV