Jdi na obsah Jdi na menu
 


(126)Pozvánka na valnou hromadu SZV

20. 1. 2015

Klikněte na odkaz:     Pozvanka_VH_SZV_15.doc

 

           Valná hromada Sdružení znojemských vinařů  

 

se koná v neděli 15. února 2015  

ve

Střední odborné škole a Středním odborném učilišti,

Znojmo, Dvořákova 19 - zadní vchod

 

8:30 hod.   Prezentace a zaplacení členských příspěvků

9:00 hod.   Zahájení valné hromady – člen představenstva – Ing. P. Čada

9:10 hod.    Volba mandátové a volební komise - Ing. A. Čaněk+ Ing. Zd. Bodamský + 1

                       a zapisovatele - Ing. J. Hladík

-         Zpráva o činnosti SZV za rok 2014 – předseda SZV - Ing. J. Čepička,CSc.

-         Zpráva o hospodaření za rok 2014 – ekonom SZV- Ing. D. Bastlová

-         Zpráva revizní komise SZV – předseda revizní komise -Zd. Drunecký

-         Plán činnosti SZV na rok 2015 - Ing. J. Čepička,CSc.

-         Plán hospodaření SZV na rok 2015 - Ing. D. Bastlová

-         Stav členské základny – Ing. Jar. Hladík

-         Návrh a volby představenstva a dozorčí komise SZV – Ing. Zd. Bodanský

-         Návrh usnesení valné hromady  - Ing. A. Čaněk

-         Diskuze

-         Výstava Znojemský košt 15 –Ing.J.Čepička, Ing.P.Čada, Ing. M. Račický

Možnost odvozu lahví pro vzorky vín na ZK.

 

Přestávka

11:00 hod. – Předání cen a diplomů za výstavy vín ZK a Terroir znojemských vín  

Ing. Tomášek Jar. a Ing. Hladík Jaroslav - promítnutí fot z akcí SZV Znojmo  

 

-         Závěr

 

Předpokládané ukončení valné hromady ve 12:00 hod.

Po skončení Valné hromady proběhne zasedání předsednictva s volbou orgánů sdružení.

 

Pokud VH SZV nebude v okamžiku jejího zahájení usnášení se schopná, uskuteční se dle par.4 odst.5 Stanov od 10 hod. náhradní valná hromada.

 

 

Ing. Jaromír Čepička, CSc - předseda SZV            Ing. Jaroslav Hladík, tajemník SZV