Jdi na obsah Jdi na menu
 


(99)Pozvánka na Valnou hromadu SZV

23. 1. 2014

SDRUŽENÍ ZNOJEMSKÝCH VINAŘU

Agrocentrum, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo
Tel. 515 213 145, e-mail: jaromír.cepicka@centrum.cz

 

Pozvánka
na
VALNOU HROMADU SDRUŽENÍ ZNOJEMSKÝCH VINAŘU

která se koná v neděli 16. února 2014

ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti,
Znojmo, Dvořákova 19 - zadní vchod

s následujícím programem:
8:30 hod. – Prezentace a zaplacení členských příspěvků
9:00 hod. – Zahájení valné hromady – člen předsednictva – Ing. M. Račický
9:10 hod. – Volba mandátové a volební komise - Ing. A. Čaněk + 2 a zapisovatele - Ing. J. Hladík
- Zpráva o činnosti SZV za rok 2013 – předseda SZV - Ing. J. Čepička,CSc.
- Zpráva o hospodaření za rok 2013 – Ing. D. Bastlová
- Zpráva revizní komise SZV – předseda revizní komise – Ing. Bc. I. Budín
- Plán činnosti SZV na rok 2014 - Ing. J. Čepička,CSc.
- Plán hospodaření SZV na rok 2014 - Ing. D. Bastlová
- Stav členské základny – Ing. D.Bastlová, Ing. Jar. Hladík
- Transformace dle nového občanského zákoníku:
SZV na spolek SZV
- Seznámení s novými stanovami a jednacím řádem – spolku SZV
- Návrh a volba představenstva spolku SZV
- Návrh usnesení valné hromady - Ing. Čaněk A.
- Diskuze, výstava Znojemský košt 14 - Ing. M. Račický
Přestávka
11:00 hod. – Předání cen a diplomů za výstavy vín ZK a Terroir znojemských vín 11-13
- Ing. Tomášek Jaroslav a Ing. Hladík Jaroslav - promítnutí foto z akcí SZV

- Závěr

Předpokládané ukončení valné hromady ve 12:30 hod.
Po skončení Valné hromady proběhne distribuce prázdných lahví na výstavu ZK 14.

Pokud VH SZV nebude v okamžiku jejího zahájení usnášení se schopná, uskuteční se dle par.4 odst.5 Stanov od 9:30 hod. náhradní valná hromada.


Ing. Miroslav Račický Ing. Jaromír Čepička,CSc.
místopředseda SZV předseda SZV