Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okénko zahrádkáře - květen

5. 5. 2014

Krátkodobé ochlazení v první dekádě května signalizuje příchod pozdních jarních mrazíků. Tento poměrně pravidelný pokles teplot dlouhodobě přichází v období kolem 12. – 14. května. V letošním roce vzhledem k urychlenému vývoji vegetace došlo v nižších polohách při ochlazení v první dubnové dekádě v podobě přízemních mrazíků již k menšímu poškození plůdků meruněk, broskvoní a mladých rašících výhonků révy vinné. Stále přetrvává obrovský půdní deficit vláhy.
Na listech rybízu objevují se malé červené „puchýřky“ jež jsou způsobeny koloniemi mšic a také i u ostatních ovocných dřevin mohou tyto mšice škodit sáním a přenášet nebezpečné virové nákazy. K likvidaci mšic použijeme specifycký přípravek na mšice Pirimor 50 WG v koncentraci 0,05% nebo jiné insekticidy proti savým a žravým škůdcům: Calypso 480 SC či Mospilan 20 SP, oba v koncentraci 0,02%.
Porosty jahodníků při dokvétání ošetřujeme proti šedé hnilobě plodů přípravky Mythos 30 SC 0,25% nebo Rovral Aquaflo 0,15% či Teodor 0,15%.
U keřů révy vinné po přechodu studené fronty můžeme začít s „čistěním kmínků“ od mladých výhonků, vyrašených ze spících oček na „starém dřevě“, především u paty kmínku. Při tomto úkonu pamatujeme na ponechání jednoho mladého výhonku u paty kmínku pro zapěstování nového a výměnu starého kmínku. Toto je považováno za základní prevenci proti chorobě chřadnutí a odumírání révových keřů Esfy či Esca. Objevili se již první příznaky poškození kadeřavostí či plstnatostí na mladých listech. Při velkém výskytů použijeme pro postřik Kumulus WG v koncentraci 0,3%. Při menším výskytu počítáme s eliminací vlnovníků v rámci prvního vegetačního postřiku v období před květem révy.
Při aplikaci přípravků je nutné řídit se návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Státní rostlinolékařské správy.

-jč-