Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okénko zahrádkáře č. 1 - březen 2014

9. 3. 2014

 

 

 

Mírná zima s velmi malými dešťovými či sněhovými srážkami je nahrazena jarním počasím. Zimní spánek ovocných dřevin skončil koncem ledna a tak vidíme u meruňkových stromů ranných odrůd zvětšené květní pupeny s fialovým až růžovým odstínem barvy. Také u broskvoní a hrušní se květní pupeny zvětšují, keře bobulového ovoce mají již také vyrašené pupeny. Velkým problémem bude u meruňkových stromů termín květu, který bude asi o 1 měsíc uspíšen a to znamená mnohem větší riziko poškození květů meruněk pozdními jarními mrazy. Na teplých lokalitách u révových keřů je již patrný na řezných ranách tok mízy, kterému říkáme „slzení“ nebo „réva pláče“. Optimální termín řezu révových keřů je z hlediska bakteriálního chřadnutí a odumírání keřů révy (ESCA) měsíc březen. Bakterie, které napadají řezné rány či různá poškození na starém dřevě, především u kmínků, se v tomto období mízního tlaku, jen těžko dostávají do révového keře. Preventivně provádíme v časovém horizontu 5 až 7 let obnovu kmínků proti této bakteriální chorobě. Z fyziologického hlediska nastává nyní vhodná doba u drobných pěstitelů pro řez révy. Po loňském suchém počasí a poškození réví padlím je u některých keřů komplikovaný řez z důvodů krátkého réví. Počet ponechaných oček stanovujeme podle kondice révové keře, odrůdy i našeho záměru optimálního poměru mezi předpokládanou výši úrody a požadovanou jakostí. Na keři nařezáváme u velmi plodných odrůd 4 – 6 oček / m2 , u plodných odrůd 6 – 9 oček / m2 a u málo plodných odrůd 10 – 12 oček / m2. Je také vhodné v tomto období při nedostatku vláhy v půdě použít lehce rozpustná dusíkatá hnojiva, na příklad ledek amonný s vápencem či ledek vápenatý v dávce asi 2 – 6q/ha, to znamená 20 – 60 kg na 10 ar v závislosti na kondici keře, druhu půdy a obsahu živin v hnojivu.
První ošetření ovocných dřevin provádíme u broskvoní proti kadeřavosti listů. Termín ošetření byl již signalizován před 14 dny a proto okamžitě zahájíme chemické ošetřování proti této houbové chorobě měďnatými přípravky. K tomu použijeme jeden z přípravků: Kuprikol 50 0,6%, Kocide 2000 0,35% či Champion 50 WP 0,6%. Tyto přípravky používáme v růstové fázi nalévání pupenů až do počátku rašení vrcholových pupenů. V pozdějším stádiu po vyrašení pupenů použijeme přípravky Delan 0,1% nebo Dithane M 45 0,3% či Novozirn MN 0,2-0,3%. Postřiky je vhodné při chladném a deštivém počasí opakovat po 14 dnech.
U jádrovin a peckovin nastane dle entomologů v další dekádě vhodný termín pro jarní postřik ochranným přípravkem Ekol (na bázi řepkového oleje – 1,5%) nebo pokud máme ještě v zásobě přípravek Oleoekol – 1%.
Při aplikaci přípravků je nutné řídit se návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Státní rostlinolékařské správy.
U jádrovin můžeme také začít s tzv. zimním řezem. Musíme mít na paměti tu skutečnost, že později provedený řez nám snižuje růstovou aktivitu stromů. Mladé stromy vždy začínáme řezat až v pozdějším období. U peckovin provádíme všeobecně řez až po vyrašení stromů.
-jč-