Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okénko zahrádkáře č.2-březen 2014

19. 3. 2014

Velmi teplé počasí pokračuje po mírné a na dešťové srážky „chudé“ zimě. V současné době jsou přes den maximální teploty obvyklé jako v měsíci květnu, takže vegetace je letos uspíšena o cca 3 týdny oproti dlouhodobému průměru. Již před týdnem rozkvetly stromy mandloní a od začátku tohoto týdne plně kvetou ranější odrůdy meruněk a rozkvétá i odrůda Velkopavlovická. Násada květů u této odrůdy je jen průměrná, na některých stromech po velké loňské sklizni je malá.
Při současném suchém a teplém počasí je třeba zvážit aktuelní ochranu proti moniliovému úžehu květů meruněk (později třešní a višní), zda tento ochranný postřik aplikovat. Je nutné brát také hledisko technického provedení postřiku i ekonomického aspektu, zda tento postřik uskutečnit. V případě pozdějších dešťových srážek doporučuji aplikovat v termínu při dokvétání květů přípravky Horizon 250 EW 0,1% nebo Sporgon 50 WP 0,05% či Teodor 500 EC 0,15%. Pokud máme meruňkových stromů více, pak doporučuji tento postřik preventivně aplikovat okamžitě, nejlépe v pozdních večerních či brzkých ranních hodinách.
U jádrovin, které jsou ve stavu začátku zeleného poupěte můžeme aplikovat předjarní postřiky proti škůdcům „typu olejů“ například Ekol 1,5% či Oleoekol 1% (dříve Frutapon či Oleoekalux) spolu s insekticidními přípravky, například Reldan 40 EC 0,15% či Calypso 480 SC 0,2% ještě s přídavkem měďnatých přípravků (Kuprikol 0,5%) na bakteriózy dřeva po řezu stromů. Podobně aplikujeme tyto přípravky u modrých a červených peckovin.
Při aplikaci přípravků je nutné řídit se návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných přípravků a také aktuálními informacemi Státní rostlinolékařské správy.
Nyní nastala vhodná doba pro řez teplomilných peckovin – broskvoní a meruněk, u obou ovocných druhů je v letošním roce různě vysoká násada květů v závislosti na výši sklizně v loňském roce a na odrůdě a stáří stromu. Počet ponechaných plodných letorostů u broskvoní stanovujeme na základě růstové kondice, stáří a velikosti stromu a také dle výše násady květů na stromě. Velikost plodů broskví je dána především touto mírou regulace počtu plodných výhonů. V případě ponechání příliš velkého množství květů je velký počet plodů, tyto jsou potom malé, málo kvalitní s malou hmotností plodu. Navíc broskvoňové stromy mají v tomto případě krátké a špatně vyzrálé letorosty, které pak v zimním období zmrzají. U mladých stromů meruněk i broskvoní je vhodné řezné rány ošetřit přípravkem Santar či jinými stromovými balzámy. Případnou korekturu velké násady plůdků u plodných meruňkových stromů provedeme až po odkvětu, zvláště v letošním roce, kdy je vegetace velmi uspíšena a hrozí velké riziko poškození květů či mladých plůdků pozdními jarními mrazy.
U výsadby ovocných stromků dbáme na obnovení ran kořenů a zamazání řezných ran v korunce při přípravě stromku k výsadbě stromovým balzámem či latexem s přídavkem fungicidů. Kořeny stromků necháme před výsadbou na několik hodin namočit do vody. Na spodní část jamky přidáme kompost či rašelinový substrát, promícháme se zeminou z horní části ornice. Za současného stavu velmi suchého půdního horizontu musíme po výsadbě stromek důkladně zalít, aby půdní vrstva slehla a kořeny byly obklopeny zeminou. Později zálivku ještě opakujeme tak, jako u stromků vysazených na podzim minulého roku.
S výsadbou révových sazenic počkáme zhruba asi 14 dní až se teplota půdy prohřeje na více jak 10 0C.

-jč-