Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvání na valnou hromadu 2012

10. 1. 2012

 

 

 

Pozvánka na valnou hromadu SZV , která se koná v neděli 12. února 2012  ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Znojmo, Dvořákova 19 - zadní vchod  
s následujícím programem:
8:30 hod.  –  Prezentace a zaplacení členských příspěvků
9:00 hod.  –  Zahájení valné hromady – člen představenstva – Ing. M. Račický
9:10 hod. – Volba mandátové a volební komise - Ing. A. Čaněk+ Ing. Zd. Bodamský + 1
                       a zapisovatele - Ing. J. Hladík
-          Zpráva o činnosti SZV za rok 2011 – předseda SZV - Ing. J. Čepička,CSc.
-          Zpráva o hospodaření za rok 2011 – učetní SZV- Ing. D. Bastlová
-          Zpráva revizní komise SZV – předseda revizní komise -J. Hart
-          Plán činnosti SZV na rok 2012 - Ing. J. Čepička,CSc.
-          Plán hospodaření SZV na rok 2012 - Ing. D. Bastlová
-          Stav členské základny – Ing. Jar. Hladík
-          Návrh a volby představenstva a dozorčí komise SZV – Ing. Zd. Bodanský
-          Návrh usnesení valné hromady - Ing. A. Čaněk
-          Diskuze, výstava Znojemský košt 12 - Ing. M. Račický
Přestávka
10:30 hod. – Předání cen a diplomů za výstavy vín ZK a Terroir znojemských vín 2009-11
Prezentace: Služby laboratoří na Znojemsku – Ampelos, ŠSV Znojmo,a.s. Bc.D.Kyliánová
Laboratoř Mikulov - Modré sklepy Nový Šaldorf, Ing. A. Becková 
Ing. Tomášek Jar. a Ing. Hladík Jaroslav - promítnutí fot z akcí SZV Znojmo  
Předpokládané ukončení valné hromady ve 12:30 hod.
Po skončení Valné hromady proběhne zasedání předsednictva s volbou orgánů sdružení. Pokud VH SZV nebude v okamžiku jejího zahájení usnášení se schopná, uskuteční se dle par.4 odst.5 Stanov od 10 hod. náhradní valná hromada.
Ing. Miroslav Račický                              Ing. Jaromír Čepička,CSc.
místopředseda SZV                                             předseda SZV