Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na členskou schůzi - 12. 2. 2017

18. 1. 2017

 

                   Členská schůze
 

                       Sdružení  znojemských vinařu,z.s.  

 

                  se koná v neděli 12. února 2017  

ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, 
Znojmo, Dvořákova 19 - zadní vchod

 

  
program: 
8:30 hod.  –  Prezentace a zaplacení členských příspěvků 
9:00 hod.  –  Zahájení členské schůze  – místopředseda 
                      Ing. P. Čada 
 
9:10 hod. – Volba mandátové komise - Ing. A. Čaněk+ Ing.
                    Zd. Bodanský + 1 a zapisovatele - Ing.J.Hladík

 

-         Zpráva o činnosti SZV za rok 2016 –
     předseda SZV - Ing. J. Čepička,CSc.

 

-         Zpráva o hospodaření za rok 2016 – ekonom SZV- M.Smolková

 

-         Zpráva revizní komise SZV – předseda revizní komise -Zd. Drunecký

 

-         Plán činnosti SZV na rok 2017 - Ing. J. Čepička,CSc.

 

-         Plán hospodaření SZV na rok 2017 – M.Smolková

 

-         Stav členské základny – M.Smolková 
-         Návrh usnesení valné hromady - Ing. P. Čada  
-         Diskuze 
-         Výstava Znojemský košt 17 Ing.P.Čada, Ing.J.Čepička  
Možnost odvozu lahví pro vzorky vín na ZK. 
Přestávka 
11:00 hod. – Předání cen a diplomů za výstavy vín ZK a Terroir znojemských vín   
Ing. Hladík Jaroslav - promítnutí fot z akcí SZV Znojmo v roce 2016    
-         Závěr  
Předpokládané ukončení členské schůze ve 12:00 hod. 
Po skončení bude možno si převzít lahve na vzorky vín na ZK 17. 
Pokud ČS SZV nebude v okamžiku jejího zahájení usnášení se schopná, uskuteční se po stanovené době dle Stanov náhradní ČS.  
 
Ing. Jaroslav Hladík               ng. Jaromír Čepička,CSc. 
tajemník SZV                                          předseda SZV