Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na členskou schůzi

3. 2. 2016

        Sdužení znojemských vinařů, z.s. 

                      Agrocentrum, Dvořákova 21, 669 02 Znojmo

 

              Tel. 515 213 145, e-mail:         jaromír.cepicka@centrum.cz

 

 

 

                          Pozvánka na

                                                                          

 

Členskou schůzi Sdružení znojemských vinařů, z. s.  

 

 

která se koná v neděli 14. února 2016  

 

ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti,

 

Znojmo, Dvořákova 19 - zadní vchod  

 

s následujícím programem:

 

8:30 hod.  –  Prezentace a zaplacení členských příspěvků

 

9:00 hod.  –  Zahájení valné hromady – místopředseda  Ing. P. Čada

 

9:10 hod.  –  Volba mandátové komise - Ing. A. Čaněk+ Ing. Zd. Bodanský + 1 a zapisovatele - Ing. J. Hladík

 

-         Zpráva o činnosti SZV za rok 2015 – předseda SZV - Ing. J. Čepička,CSc.

 

-         Zpráva o hospodaření za rok 2015 – ekonom SZV- Ing. D. Bastlová

 

-         Zpráva revizní komise SZV – předseda revizní komise -Zd. Drunecký

 

-         Plán činnosti SZV na rok 2016 - Ing. J. Čepička,CSc.

 

-         Plán hospodaření SZV na rok 2016 - Ing. D. Bastlová

 

-         Stav členské základny – Ing. Jar. Hladík

 

-         Návrh usnesení valné hromady  - Ing. P. Čada 

 

-         Diskuze

 

-         Výstava Znojemský košt 2016 -  Ing. P. Čada, Ing. J. Čepička

 

Možnost odvozu lahví pro vzorky vín na ZK.

 

Přestávka

 

11:00 hod. – Předání cen a diplomů za výstavy vín ZK a Terroir znojemských vín  

Ing. Hladík Jaroslav - promítnutí fot z akcí SZV Znojmo  

 

-         Závěr

 

Předpokládané ukončení členské schůze ve 12:00 hod.

 

Po skončení bude možno si převzít lahve na vzorky vín na ZK 2016.

 

Pokud ČS SZV nebude v okamžiku jejího zahájení usnášení se schopná, uskuteční se po stanovené době dle Stanov náhradní ČS.

 

Ing. Jaromír Čepička, CSc - předsda SZV

 

Ing. Ing. Jaroslav Hladík - tajemník SZV

                                                                               ,