Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na Valnou hromadu SZV

24. 1. 2013

 

Pozvánka na Valnou hromadu SZV  
která se koná v neděli 24. února 2013
 
ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti,
Znojmo, Dvořákova 19 - zadní vchod
 
s následujícím programem:
8:30 hod.  –  Prezentace a zaplacení členských příspěvků
9:00 hod.  –  Zahájení valné hromady – člen předsednictva – Ing. M. Račický
9:10 hod. – Volba mandátové komise - Ing. A. Čaněk+2 a zapisovatele -
                      Ing. J. Hladík
-         Zpráva o činnosti SZV za rok 2012 – předseda SZV - Ing. J. Čepička,CSc.
-         Zpráva o hospodaření za rok 2012 – učetní SZV- Ing. D. Bastlová
-         Zpráva revizní komise SZV – předseda revizní komise – Ing.Bc. I. Budín
-         Plán činnosti SZV na rok 2013 - Ing.J. Čepička,CSc.
-         Plán hospodaření SZV na rok 2013 - Ing.D. Bastlová
-         Stav členské základny – Ing. D.Bastlová, Ing. Jar. Hladík
-         Návrh usnesení valné hromady - Ing. Čaněk A.
-         Diskuze, výstava Znojemský košt 13 - Ing. M. Račický
Přestávka
10:30 hod. – Předání cen a diplomů za výstavy vín ZK a Terroir znojemských vín 2010-12
Ing. Tomášek Jar. a Ing. Hladík Jaroslav - promítnutí fot z akcí SZV Znojmo  
 
-         Závěr
 
Předpokládané ukončení valné hromady ve 12:00 hod.
Po skončení Valné hromady proběhne distribuce prázdných lahví na výstavu ZK 13.
 
Pokud VH SZV nebude v okamžiku jejího zahájení usnášení se schopná, uskuteční se dle par.4 odst.5 Stanov od 9:30 hod. náhradní valná hromada.
 
 
Ing. Miroslav Račický             Ing. Jaromír Čepička,CSc.
místopředseda SZV                              předseda SZV