Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva představenstva a výboru o činnosti Sdružení znojemských vinařů, z.s. za rok 2015.

22. 2. 2016

Dámy a pánové, vážení členové.
Dle stanov Sdružení Vám předkládám jménem představenstva a od listopadu 2015 výboru na dnešní Členské schůzi zprávu o činnosti SZV od poslední VH - 15.2.2015.
V roce 2015 vyvíjelo sdružení svoje aktivity a činnost podobně jako v minulých létech. Situace posledních let nás nutí především z důvodů finančních a vysoké časové náročnosti jednotlivých akcí ke spolupráci s podobnými sdruženími či spolky při organizování různých akcích, seminářích či tematických zájezdech. V roce 2015 jsme organizovali sami nebo ve spolupráci s jinými organizacemi tyto akce:
- 26.2. Seminář sklepní uličky a školení degustátorů Znojmo, asi 50 osob
- 10.3. Tisková konference k Znoj. koštu a vlastní hodnocení přihlášených vzorků
- 21.3. Znojemský košt 15 - 26. ročník, 525 vzorků, celkem asi 500 osob, příspěvek 13 000 Kč od VF ČR a MěÚ Znojmo.
- 29.5. VH SV ČR ve Velkých. Bílovicích – J.Čepička + P.Čada.
- 5.6. a 6.6. Putování za znojemským veltlínem, celkem asi 80 osob, příspěvek VF ČR 25 000 Kč.
- 2.7. Tematický zájezd SZV Weinviertel + Camptal, 49 osob
- 21.8. Tematický zájezd SZVO Daniž – Malokarpatská oblast SR, 48 osob z toho 15 členů SZV.
- 10.-13.9. Terroir znojemských vín, součást ZZM, štukové sály Louckého kláštera, 28 pěstitelů, asi 80 vzorků odrůd i kolekcí hroznů, 7 soutěžních vzorků hroznů, burčáku a vína z jedné odrůdy, společně s SOŠ Znojmo, Agentura Znojemia Homolka. Tato akce je největší výstavou hroznů v ČR. Na tuto akci jsme získali příspěvek VF ČR Brno ve výši 8 000 Kč. Souběžně výstava ovoce, zeleniny a květin Znojemsko zahrada Moravy. Návštěvnost asi 1 000 osob
- 26.11. Degustace mladých vín – OU Nový Šaldorf, 42 osob, 36 vzorků, degustaci vedli P. Ilgner, J.Čepička a A.Čaněk
- 4.12. Mikulášský košt mladých vín - Dům umění, asi 41 osob, 14 vzorků, komentář J.Čepička, původně dle plánu Zd.Bodanský.
Další akce, kterých jsme zúčastnili či spoluorganizovali:
15.1.veletrh Regiontour Brno-projekt přeshraniční spolupráce ZRR Znojmo
29.5. VH SV ČR Velké Bílovice (J.Čepička, P.Čada)
4.6. Týden retzského vína Retz, slavnostní zahájení, 5 os. (J.Blaha, J.Vala, J.Č. P.Č., Z.M.)
21.7. Zámecká vinařská romance Jevišovice, hlavní organizátor je MěÚ, SZV zajišťuje odbornou garanci, zajišťění 10 degustátorů – 2 komise na soutěž RR,
Současný stav členské základny je 83 členů včetně 2 čestných členů – Ladislav Křivan a Jan Havliš. Skupina 15 členů v H.Dunajovicích ukončila svoji činnost, zůstali 3 individuální členové. Dále máme v členské základně 20 právnických a fyzických osob s plochou asi 360 ha vinic a produkcí asi 600 hl vína. Jednám již přes 2 roky o přistoupení k SZV se spolky SV Miroslav, SDV Dobšice, SV Jaroslavice a SV Chvalovice. Od poslední valné hromady 15.2.15 se sešlo předsednictvo 6 x (12.2., 4.3. 16.3.,23.4., 15.10., 27.1.16), výstavní výbor Znojemského koštu se sešel celkem 3 x, (4.3., 16.3., 23.4.), výstavní výbor Terroir znojemských vín a ZZM se sešel na SOU 1 x. Svým členům zasíláme informační zpravodaje písemně (celkem 6x) spolu s pozvánkami na akce SZV. Pokud znám e-mailovou adresu pak zasílám těmto i zprávy k ochraně révy – 14 x, zprávy pro zahrádkáře 25 x a další aktuality ze SV ČR, případně Moravínu Mikulov. Dosti často odpovídám e-mailem na dotazy našich členů i veřejnosti k odborným otázkám, velmi častý styk je s novináři. Díky Ing. J.Hladíkovi máme stále aktualizované webové stránky s adresou: www.szv.estranky.cz, Specielně na výstavu ZK máme web: www.znojkost.estranky.cz. Termíny vinařských akcí jsou také na webu: město Znojmo, Svazek znojemských vinařských obcí Daniž: www.daniz.cz dále na MAS Znojemské vinařství s adresou: www.znojemskevinarstvi.cz. Všechny naše hlavní akce máme na nejdůležitějších webových stránkách VF ČR o víně, což jsou webové stránky Vína z Moravy Vína z Čech. Tato propagace přes webové stránky se stává nezbytnou nutností. V roce 2014 zřídil M. Račický na Facenbocku stránku ZK.
Jsme členy Svazu vinařů ČR ve Velkých Bílovicích, jehož organizační struktura vyhovuje více velkým podnikům, jednotlivým svazům i ústředí svazu, ale profesně a zejména finančně neumožňuje dostatečnou profesní činnost v jednotlivých vinařských podoblastech. Účastnili jsme se VH SV ČR 29.5.2015 (J. Čepička, P.Čada). Dlouhodobě spolupracujeme se Svazem retzských vinařů v Retzu – nový předseda L.Hofbauer při zajišťování vzorků vín na ZK i místním Svazem vinařů v Retzu – H. Bergmann. Z přeshraničního projektu Sklepní uličky a cestovní ruch na období 14.7.2013 – 31.8.2014 s celkovou výši nákladů 190 458 Kč, jsme dostali dotaci 5 996 Euro (asi 163 000 Kč) v květnu loňského roku.
Nyní k vinařskému roku 2015. Zimní období bylo jen s mírnými mrazy a suché. Začátek jara byl uspíšený asi o 2 týdny, srážky přišly až v květnu a pak koncem srpna a v září a říjnu, čímž prakticky zachránily jak úrodu, tak i cukernatost. Od poloviny července do konce srpna byly vysoké teploty a velké sucho. Srážky přišly ke konci srpna a především v první polovině září a během října, kdy spadlo 120 – 160 mm srážek. Celý rok byl srážkově podprůměrný (Těšetice 358 mm, Stošíkovice 359 mm – Ø 528 mm, Kuchařovice 420 mm – Ø 560 mm a Oblekovice 470 mm – Ø 540 mm), dlouhodobý . Teplotně byl rok velmi nadprůměrný (Kuchařovice 10,80C, Těšetice 10,90C, Stošíkovice 11,00C a Oblekovice 11,10C). V systému ochrany révy nebyly vážné problémy jak s plísni révovou tak ani šedou a také s padlím, menší problémy byly s hálčivci a vlnovníky.
V loňském roce byly opět výskyty odumírání kmínků a části révového keře typu Esca -nekrózy dřeva houbami, infekce ve vlhku přes poranění starého dřeva, prevence – pozdější řez keřů a častější obměna kmínků. Ve vinicích byl zjištěn výskyt roncetu révy
V roce 2015 bylo sklizeno na 70 000 t hroznů při Ø ha výnosu 6 t/ha, cukernatosti 210NM, ceně 17,60 Kč/kg. V roce 2014 bylo sklizeno na 30 000 t hroznů (3,4 t/ha, Znojemsko 3,0 při cukernatosti 18,80NM. V roce 2013 4,8t/ha, roce 2012 – 3,8 t/ha, 2011–5,7 t/ha, 2010 – 2,9t/ha). Průměrná cena hroznů se pohybovala na úrovni 18,0 Kč, bílé 18,60 Kč, modré 15,40 Kč.
Od roku 2000 se projevuje značně narůstající dovoz zahraničních vín prostřednictvích obchodních řetězců a velkoobchodníků, čímž jsou naši producenti vín v těžkém konkurenčním boji s producenty vín z velkých vinařských států. Od roku 2010 výrazně se zvýšil černý dovoz vín ze Slovenska a Maďarska, kam se vozí víno z Rumunska a tam se víno „dováží načerno z Moldavie a Srbska. Dochází bohužel také k tomu, že i značná část malých výrobců vína a hlavně vínoték, tržnic, trafik a malých prodejců vína kupuje dovezené víno a prodává je jako sudové za velmi nízkou cenu. Je hodně dováženo víno odrůdy Pálava, ač se v těchto státech nepěstuje. Sudová vína jsou často pančovány přídavkem vody, hroznového koncentrátu, aromatických esencí a glycerolu. Sudová vína se ke konečnému prodejci transportují „gegovými sudy“ což nikde v Evropě není dovoleno. Také zde je nedostatečná kontrola od orgánů inspekce – v minulých 7 letech byla ražena filosofie štíhlého státu. Odhaduje se, že černý a šedý obchod s vínem je ve výši 2,5 mld Kč. Dle senátní komise PS je v ČR ročně prodáno na 200 mil. l vína, z toho prodají supermarkety 60 mil. l., kamenné prodejny, restaurace a hotely 30 mil. l, výrobci vína 10 mil. l a prodej ve vinotékách, tržnicích, stáncích, garážích či sklepích i jiných různých prostorách 100 mil. V loňském roce se podařilo SV ČR a MZe ČR navýšení počtu inspektorů SZPI postupně o 10 osob, posílení GŘ Celnic. U kontrol sudového vína v loňském roce zjistila 38% „vadných“ vín. Byla vládou schválena novela zákona č.321/2014 Sb o vinohradnictví a vinařství, která se týká nové úpravy povolování výsadby a restrukturalizace vinic, v druhé části novely jsou opatření pro zamezení černého obchodu se sudovým vínem – hlášení dovozu sudového vína do 12 hod a ponechání ve skladě 10 dní, obal pro spotřebitele do 25 l. Novela musí projít ještě PS a senátem. Na druhé straně je velmi positivní stále se zvyšující kultura konzumace vína, především u mladých lidí do 35 let. Spotřeba vína na obyvatele je nyní na úrovní přes 21 l za rok a osobu.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval členům představenstva sdružení i členům výstavního výboru ZK za jejich práci, kterou vykonali v loňském roce při výstavách vín, tematickém zájezdu , tak i při pomoci v organizační, profesní a propagační práci. Chci tímto poděkovat i vedení společnosti Znovín Znojmo, a.s. za jejich pomoc při přehlídce vína ZVP – Znojemský košt.
Současně Vám všem přeji dobrý vinařský rok a především pevné zdraví - Vám, rodině i Vašim blízkým.

ve Znojmě dne 14. února 2016

za výbor SZV Ing. Jaromír Čepička